Afili Work

Afili Work Trajecten

Bij Afili Work hebben wij één doel. Meer anderstalige mensen in hun kracht zetten richting economische zelfredzaamheid. Ons uitgangspunt is: “voor elke werkzoekende is er werk: betaald, ondersteund of vrijwilligerswerk. Het kan voorkomen dat het even niet lukt en in aanraking komt met het UWV.

Wij zoeken samen met onze klanten naar mogelijkheden en afhankelijk van de afstand naar de arbeidsmarkt bieden wij verschillende trajecten:

 • Individuele begeleiding/coaching
 • Werkfit
 • Naar werk
 • Jobcoachtrajecten
 • Spoor1 en 2 trajecten
 • Participatie trajecten
 • Activerende groepstrainingen

In alle trajecten werken we aan:

 • verhelderen arbeidsmarktpositie
 • versterken werknemersvaardigheden
 • verbeteren eigenwaarde en zelfvertrouwen

Schitter in je eigen kracht!

Necla heeft diverse motto’s die haar steeds richting geven. Een hele belangrijke is: Schitter in je eigen kracht! Dat geeft meteen de missie aan van Afili Work: anderstalige ondersteunen in hun transformatie van een afhankelijke, passieve persoon in een zelfstandige, onafhankelijke persoon die het heft in eigen hand neemt.

Migratieachtergrond

Voor anderstalige met een migratieachtergrond is zo’n transformatie vaak moeilijk.  Enerzijds door de eenzijdige oriëntatie en beperkingen binnen de eigen traditionele cultuur, anderzijds door onvoldoende kennis van de kansen en mogelijkheden die Nederland biedt.

Door haar persoonlijke geschiedenis en zijn veelzijdige arbeidsverleden weet Necla als geen ander welke struikelblokken er zijn. Zelf begon ze als kind van een Turkse gastarbeider al op 13-jarige in een baan. Ruim veertig jaar later startte ze haar eigen bedrijf. Haar kennis en expertise zet ze nu in om andere te helpen in hun weg naar een  (droom)baan.  

Onze aanpak

Wij ondersteunen onze klanten vooral in het ontwikkelen van een actieve houding, het opnieuw ontdekken van de eigen talenten en zelf de regie in handen nemen.

Daarbij zetten we steeds de eigen mogelijkheden af tegen de mogelijkheden in de markt.

Zo ontwikkelen onze kandidaten een reëel beeld van de eigen kansen op de (regionale) arbeidsmarkt en bevorderen we een duurzame uitstroom.

Actie

Eén en al actie, dat is de kern van de diensten van Afili Work. En dat doen we sámen.

Geen uitgebreide colleges of lange theoretische beschouwingen. Neen, gewoon Actie! Samen wérken, samen práten, samen léren, samen dóen, samen ontwíkkelen, samen gáán. Van elkaar kan je leren, van elkaar helpen en elkaar ondersteunen word je ook zelf sterker.

Actief zijn, aanpakken, zo leren we werknemersvaardigheden in de praktijk.

Dat kenmerkt alle onderdelen van Afili Work:

 • Re-integratiebedrijf
 • Leerbedrijf
 • Business Network
 • Afili Puur