Over ons

Afili Work zet zich in voor mensen met een migratieachtergrond bij het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt.

In 2020 zijn wij opgericht om mensen met een andere moedertaal te coachen en te begeleiden bij het vinden van werk. Wij gaan uit van de mogelijkheden, eigen kracht en gelijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt en geloven in dat voor elke werkzoekende werk is: “betaald, ondersteund of vrijwilligerswerk”. Onze dienstverlening is gestart in Eindhoven en heeft zich snel landelijk uitgebreid met verschillende vestigingen.

Wij ondersteunen mensen vooral in het ontwikkelen van een actieve houding, het opnieuw ontdekken van de eigen talenten en zelf de regie in handen nemen. Daarbij zetten we steeds de eigen mogelijkheden af tegen de mogelijkheden in de markt. Zo ontwikkelen mensen een reëel beeld van de eigen kansen op de (regionale) arbeidsmarkt en bevorderen we een duurzame uitstroom.

Eén en al actie, dat is de kern van de diensten van Afili Work. En dat doen we sámen.

Geen uitgebreide colleges of lange theoretische beschouwingen. Neen, gewoon Actie! Samen wérken, samen práten, samen léren, samen dóen, samen ontwíkkelen, samen gáán. Van elkaar kan je leren, van elkaar helpen en elkaar ondersteunen word je ook zelf sterker. Actief zijn, aanpakken, zo leren we werknemersvaardigheden in de praktijk.

Naast het werken met migranten/statushouders/speciaal met vrouwen, heeft onze professionals ruim ervaring en kennis over de Nederlandse arbeidsmarkt, samenleving, regel en wetgeving.